Talkodags

23.04.2021 kl. 13:00
Det planeras flera talkotillfällen framöver.

Målningstalko i Bystugan

Båda taken i norra ändan på vinden skall spacklas och målningsarbeten som påbörjats 2020 bör färdigställas.

Även Henriksdalsskylten (Välkommen till Henriksdal) bör repareras. Tidtabellen för talkona meddelas senare av Erik.

Sportplanstalko

Tennisplanens metallstängsel runt planen byts ut samt stolparna målas samt övrig fixning av planen. Anders Wahlberg drar talko projektet med talko kallelser mm och meddelar när sportplan talkot påbörjas.

Ulf Grindgärds