Historikglimtar

1970-1990-talet

Anders Wahlberg

Kommer Du ihåg dessa händelser? I det följande har jag sammanställt en "minneslista" med minnesvärda händelser och tillfällen från Henriksdals historia under de senaste decennierna.

1970 -talet

30.12 1971: Möte med byabefolkningen Karin Stenlund ordförande, ett 40 tal byssbor är samlade, b.l.a bildas en byggnadskommitté. En trevlig sak var att man hade mötesarvode på 30 mk / år åt ordförande och detsamma för kassören.

1972: Man håller ett möte där man enhälligt framhåller Karin Stenlund som kandidat till kommunalfullmäktige.

1973: Besluter man på ett möte att måla bystugan samt taket på talko. 25.11 1973 sitter man och diskuterar vägbelysningen samt att installera elektrisk värme i bystugan.

1979: Styrelsen med ordförande Karin Stenlund diskuterar en utbyggnad av bystugan med en bollhall. Man tillsätter en arbetsgrupp som tog reda på kostnadsförslag .I gruppen : Göran Andtfolk, Kjell Andtfolk, Yngve Andtfolk, Anders Teir, Sven Ivars och Bror Dahlgren Meningen är att bygga västerut. För att det skulle lyckas behöver man mera mark . Man för också diskussioner med Länken / Härkmeriavdelning om byggandet av bollhallen i samband med potatiskällaren. Staden Kristinestad har gett ett bidrag på 50.000 mk för bollhallens byggande.

Då Härkmeri skola brinner beslutar Sportsällskapet att överlåta 50.000 mk till bygget och på detta sätt fås en större gymnastiksal. Man vet ju inte i dag hur det skulle ha blivit med bollhallen om inte skolan hade brunnit... kanske skulle det i Henriksdal funnits en bollhall ?

1980 -talet

1980: I bystugan visar man filmer en gång per månad på bekostnad av ungdomsnämnden Medborgarinstitutet hyr bystugan där man håller väv, slöjd och spelkvällar.

1981: Man börjar fundera över dokumentationen av byns gårdar och näringsliv.

1986: Margie Kärr väljs till ordförande Man ordnar pyntkvällar , föreläsningar och friskvård. Byggnadskomittè väljs för renoveringen . Skaftung skifteslag hade gett 10.000 mk i bidrag, samtidigt beslöt man bjuda in Kaj Håkan Gullans från vägverket för att diskutera beläggningen av vägen.

1988: Man beslutar att renovera bystugan. Paul Blom och Bengt Berglund jobbar på heltid, resten ordnas med talkogrupper för att få arbetet att löpa. Man hade fått 40.000 mk i renoveringsbidrag av staden, stöd från Härkmeri och Skaftung skifteslag + statliga renoveringspengar och bidrag från Kulturfonden.

Åsa Teir väljs till ordförande. 1.6 1988 beslöt man att registrera Henriksdals Byförening . Detta år valdes ockå Agneta Stenlund - Grindgärds in i kommunfullmäktige. För första gången började man på allvar fundera på år 2000 och en projektgrupp bildades. Forntidskurs hos Karin och framtidskurs med Ulf var också inslag detta år. Invigning av den nyasfalterade tennisplanen i byn med en stor fest med inbjudna gäster Tarmo Palmu och Martti Heikkilä spelade i finalen Tarmo vann. Sång och musik av ROSA PANTHERN Därefter ordnades tenniskurser varje sommar.

1989: Stort invigningsfest av den nyrenoverade bystugan 2. Juli Festtalare dåtida försvarsministern Ole Norrback för musiken stod Storliden Filharmonica. Allmän flaggdag i byn Detta år börjar man också fundera och verkställa familjedagvårdscenter i bystugan Radhus planeras.

Familjedagvården igång med Kerstin Lehtinen och Gun Öström Levi Ufves "Kulturfondens ordförande" hälsar på i byn. Mikael Forss, dragare av Purmo Telestuga, föreläser om " det blåser nya vindar i glesbygden". Vi hade egna tankar om en Telestuga och P-E Their demonstrerade i Bystugan hur man kan uträtta ärenden över nätet (betala räkningar).

Holger Lassfolk lär ut om naturenlig odling. Igen var vägbelysningsprojektet aktuellt "arbetsgrupp utses. Man beslutar att börja utge Henriksdalsbladet 2 ggr i månaden.

1990-talet

1990: Från Kulturfonden fås ett bidrag på 120000 mk som skall användas för utveclkande av kultur, näringar och service i byn. Ulf är nere i huvudstaden och föreläser om Henriksdal på ett byseminarium.

En 10 minuters videofilm spelas in som skildrar livet i byn under olika årstider. Biskop Erik Vikström besöker byn. För första gången serveras den av Margie Kärr tillverkade Henriksdalsbakelsen. Samma år gör man fornminnesvandring till de olika stenåldersgravfälten i byn med professor Ralf Norrman och kulturombudsman Kurt Gullberg som sakkännare. Sommarfesten i juli med Levi Ulvens och Lappfjärds spelmanslag samlade en publik på 100 personer.

1991: Besök från landsbygdens forsknings- och utbildningsinstitut (MAKES) Framtidsförbundet inom ramen för Svenska folkpartiet har sommarsamling i Henriksdal. Byns logo och varumärke tas fram av en reklambyrå i Tammerfors. Filmteam från Yle är och filmar i byn under två dagar, resultatet visas i OBS programmet. Sommarfest i bystugan med Ulla-Maj Järn som festtalare., plättstekningen blev detta år en succè. Byföreningen VANN i en landsomfattande tävling arrangerad av SLC, landbygdens folk och sparbanksgruppen "TALKOOTONNI" 10.000 mk. Priset mottas i Kuopio av Ulf, Minna och Åsa. Över 400 förslag konkurrerade om priset. Musiker från Lettland besöker byn. Lekstugan byggs på talko. Besök till Bullmark, byns vänort utanför Umeå.

1992: Zonterapeut Siv Lind, frisörskan Pia Lind håller mottagning i bystugan. Hans Hästbacka besöker byn och berättar om naturen och visar film. Detta år är Kaj Björni festtalare under sommarfesten medan Roy och Jenny Stenberg underhåller med sång och musik. Ett seminarium med Professor Gustav Sirèn från Stockholm föreläser om energigrödor . Bertha Granqvist hyr in sig i bystugans nyrenoverade del. Vasaläns utvecklingsprogramgrupp som arbetar med servicen inom by och landsbygd har möte i Henriksdal . Länsstyrelsens servicearbetsgrupp förlade ett möte till byn, diskussions ämnet var servic på landsbygden. Tosi- projektet 3 årigt (riksomfattande projekt om hållbar utveckling) dras igång i samband med Harald Teirs seminarium i Sideby.

1993: Ulf Grindgärds väljs till ny ordförande för byföreningen. Sideby hälsostation erbjuder hälsovårdartjänster i bystugan 1 gång / månad. Byföreningen har egen monter under fritidsmässan i Sporticahallen. Ordförande Ulf Grindgärds är i Helsingfors för att presentera byverksamhet för en nordisk arbetsgrupp. Under året förs en brevväxling med byn Hellevi på Gotland. Fornforskningsgruppens arbete med Karin Stenlund samlas flera gånger under året. Gruppens arbete skall utmynna i en Historik över Henriksdal.

1994: Vattenfrågan börjar leda till åtgärder och konstituerande möte för Ab Härkmeri-Skaftung-Henriksdal Vatten hålls i mars. Ulf Grindgärds inväljs i styrelsen för HSH Vatten Ab. En vägbelysningsarbetsgrupp sammanställs igen. Dagvården börjar bli hotad p.g.a minskat antal barn som behöver dagvård. Ordförande presenterar Henriksdal på seminarium i Palermao, Sicilien. En tomtbank upprättas och en fyrfärgsbroschyr görs över byarna i samband med Tosi-projektet.

1995: Ett riktigt vått fest arrangeras med anledningen av "vattenledningsvatten" till byn nämligen Vattenfesten 1.4 under vilken ett antal utmärkelser görs -galtmedalj, -stora Paltin, riddare på stora knölen m.m Fredrik Nygård och Lasse Eriksson står för trevligt underhåll. Dagvården i bystugan upphör tillfälligt. Margita Lukkarinen berättar om nykooperativ verksamhet.

1996: Fortsatt utbyte med byarna Bodbyn, Bullmark och Gravmark i Sverige. Staden beviljar äntligen pengar för den 1.1 km långa vägbelysningssträckan. Byborna står för 40 % av kostnaderna. Härkmeri samfälligheter och Skaftung by:s samfälligheter beviljar bidrag för projektet. Man ordnar också ett storlotteri för vägbelysningsprojektet. Ordförande Ulf Grindgärds får stipendium för att besöka Bryssel samt representerar Svensk Byaservice vid nordiskt seminarium i Göteborg. Denna vinter går också det första vattenloppet på skidor mellan Härkmeri och Henriksdal ca: 100 deltagare. Kerstin Lehtinen jobbar i bystugan åt byföreningen. Jord- och Skogsbruksministeriet bevilar Dataprojektet " Spindeln" pengar för att starta upp dataterminal i bystugan och vi skaffar en kraftif dataanläggning till Bystugan och grundar en Datastation. På hösten arrangeras en kombinerad skörde- och matlagningsfest för 100 personer. Christian Böhlström var chefskock. Menu Grisnoisetter i konjakssås.

1997: Ett av de största forskararbeten i byn slutförs och ut kommer boken " Henriksdal under 200 år". Boken trycks i 300 exemplar. Rektorn vid Åbo akademi Bengt Stenlund festtalar vid ett högtidligt tillfälle då boken släpps ut. Stadsdirektör Kaj Björni deltar också. Fiolkursen med Lena Brodin firar 10 års jubileum. Man arrangerar också ett hejdundrande ljus- och datafest. 11.1.1997. Henriksdals Byförening utnämns till årets kulturaktivist i Kristinestad. Byaplan och byns Agenda-plan uppgörs. Henriksdalsflickorna i TV programmet OLE-DOLE-DOFF. Resa till Bodbyn, Bullmark och Gravmark arrangeras tillsammans med Härkmeri. En plan för ett dataprojekt 1998 godkänns Yrkesskolan i Närpes sköter utbildningen.

1998: Under året deltar 13 bybor i ett Leader finansierat dataprojekt. ISDN uppkoppling till 10 hushåll i byn. Svenska riksdagsgruppen med Eva Biaudet i spetsen besöker byföreningen under sitt sommarmöte. Ordförande deltar i ett arbetsseminarium i byarna Lehetu och Ellamaa i Estland Leadergrupp från Sverige besöker bystugan. Lärar- och skolfolk från Bodbyn i Sverige kommer på besök. Henriksdalsbladet firar 10-års jubileum. Kerstin Lehtinen anställs på arbetsavtal i bystugan . Fiolkursen med Lena Brodin fortsätter med 23 deltagare. Midsommarfest med program i bystugan. Botnia-Sportbilisters rally körs genom byn.

1999: Nu görs vägbelysning på talko till Kärr, staden deltar genom att skänka gamla armaturer samt kabel . Datakursen håller avslutning med ett midvinter- och datafest i bystugan. Herrarna fungerar som kockar. Diplom till Byföreningen av Krs ÖSP och finska MTK för framgångsrikt arbete. Det II:a vattenloppet på skidor kan avverkas en fin vinterdag i mars ca: 80 deltagare. Linas musikkurs och Brodins fiolkurs på sommaren. Den berömda Brysselvöfflan gräddas av byföreningen på sommarmarknaden i Kristinestad. Riktiga Spanjorer besöker bystugan. Och igen görs påtryckningar till Vasa för ytbeläggning av vägen. En delegation från byarna Bullmark, Gravmark och Bodbyn i Sverige besöker byn. Årtusendet avslutas med nyårsbrasa och en välbesökt Milleniumsamling i bystugan på nyårsdagen.

Dessutom har det i Henriksdal arrangerats: julfester , skördefester, guldbröllop, fiolkurser med Lena Brodin , herrarnas matservering, konstutställning, matdagar, friskvårdsdagar, släktträffar, keramikkurser, gitarrkurs, danskurs , sommarmarknadsförsäljning, ljusstöpning, bordtennis- och biljardmästerskap, gudstjänster, påsktrollträffar, nyårsvaka, årlig badresa till Ikalis, handarbetskurser, motions- och skidkampanj, kurser i Ekologisk odling, Martha samlingar, 4-H träffar, Insamlingar för Röda Korset, Unicef och Nada, Riks- och kommunalval, örtakväll, föreläsningar, musiklekskola under ledning av Anders och Lina Teir samt många andra tillfällen då byborna samlats för att diskutera aktuella saker.