Henriksdals byförening rf

Henriksdals byförening är byns allroundförening med mångsidig verksamhet. Förutom Bystugan äger byföreningen också byns idrottsarena som består av sportplan och en asfalterad tennisbana.

Byföreningen ger ut ett eget informationsblad – Henriksdalsbladet – som delas ut till alla hushåll. Bladet har funnits i över 30 år.

Glatt talkogäng !

Styrelse

Styrelsens sammansättning 2022

Erik Tasanko, ordförande

Anders Wahlberg, sekreterare

Päivi Ivars, kassör

Fredrik Andtfolk

Åsa Teir

Kaj Kärr

Simone Ekholm

Benny Dahlgren

Margie Kärr

Ulf Grindgärds

Anja Bobäck-Stenlund

Lena Granqvist

Minna Andtfolk