Henriksdals byförening rf

Henriksdals byförening är byns allroundförening med mångsidig verksamhet. Förutom Bystugan äger byföreningen också byns idrottsarena som består av sportplan och en asfalterad tennisbana.

Byföreningen ger ut ett eget informationsblad – Henriksdalsbladet – som delas ut till alla hushåll. Bladet har funnits i över 30 år.

Glatt talkogäng !

Styrelse

Styrelsens sammansättning 2024

Ordinarie medlemmar:

  • Anders Teir, ordförande
  • Fredrik Andtfolk, viceordförande
  • Anders Wahlberg, sekreterare
  • Ulf Grindgärds, kassör
  • Benny Dahlgren
  • Kaj Kärr
  • Tommy Dahlgren

Suppleanter:

  • Minna Andtfolk och Åsa Teir