Festidal 2001-2005

I och med rikliga aktivitet inom musik föddes en tanke på en egen festival i byn. Denna fick namnet FestiDal och den första hölls 11.8.2001. Tennisplanen byggdes under 5 somrar om till en festivalarena. Stommen i programmet växte fram ur LUMA-kurserna.

Nedan ett axplock bilder. Foto Lars Losvik m.fl.