Kallelse till Vårmöte 27.2.2022

15.02.2022 kl. 13:47
Henriksdals byförening håller stadgeenligt vårmöte 27.2. 2022 kl 19.00.

Henriksdals byförening håller stadgeenligt vårmöte 27.2. 2022 kl 19.00 i Bystugan. Stadgeenliga ärenden behandlas såsom bokslut för 2021.

Dessutom diskuterar mötet Henriksdalsvägen och besluter om en skrivelse gällande Henriksdalsvägens förbättring och underhåll. Skrivelsen riktas till beslutsfattarna.

Servering.Välkomna!

Styrelsen.

Styrelsen sammanträder kl 18.30.

Ulf Grindgärds