Kallelse till höstmöte 20.11.2022

27.10.2022 kl. 23:41
Henriksdals byförening rf - Höstmöte
Henriksdals byförening håller stadgeenligt höstmöte 20.11.2022. kl 19.00 i Bystugan.

Henriksdals byförening rf - Höstmöte

Henriksdals byförening håller stadgeenligt höstmöte 20.11.2022. kl 19.00 i Bystugan.

Stadgeenliga ärenden behandlas såsom ordförande och styrelseval,

verksamhetsplan samt budget, mm för 2023.

Styrelsen sammanträder kl 18.30.

Servering. Välkomna!

Ulf Grindgärds