Styrelse 2024. Anders Teir fortsätter som ordförande

28.01.2024 kl. 09:17
På höstmötet valdes ny styrelse för 2024.

Styrelsen 2024:

Anders Teir, ordförande

Fredrik Andtfolk, viceordförande

Anders Wahlberg, sekreterare

Ulf Grindgärds, kassör

Övriga styrelsemedlemmar är Kaj Kärr, Tommy Dahlgren och Benny Dahlgren. Suppleanter: Minna Andtfolk och Åsa Teir.

Ulf Grindgärds