Kallelse till vårmöte 2024

11.04.2024 kl. 08:25
Alla bybor kallas till byföreningens vårmöte i Bystugan onsdag 18.4.2024 kl. 19.00.

Kallelse till vårmöte

Alla bybor kallas till byföreningens vårmöte i Bystugan onsdag 18.4.2024 kl. 19.00.

Stadgeenliga ärenden så som verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023.

Planer för vårens och sommarens verksamhet.

Styrelsen sammanträder kl. 18.30.

Kaffeservering. Välkomna!

Ulf Grindgärds